Instructie verenigingslessen

Iedere stalhouder heeft recht op twee maal per week groepsinstructie. Er worden dressuur en springlessen aangeboden volgens onderstaand lesschema.

Indeling:

Maandagavond:Dressuurlessen van Denise van der Schelling.
 
Lestijden zijn: 18:30 – 19:15 uur
19:15 – 20:00 uur
20:00 – 20:45 uur
Dinsdagavond:Springlessen van Angelique Roemers
 
Lestijden zijn: 18:30 – 19:15 uur
19:15 – 20:00 uur
Woensdagavond:Dressuurlessen van Ruud Schaëffer
 
Lestijden zijn: 18:30 – 19:15 uur
19:15 – 20:00 uur
20:00 – 20:45 uur
20:45 – 21:30 uur
Donderdagavond:Dressuurlessen van Denise van der Schelling
 
Lestijden zijn: 18:30 – 19:15 uur
19:15 – 20:00 uur
20:00 – 20:45 uur
Vrijdagavond:Dressuurlessen van Ruud Schaëffer
 
Lestijden zijn: 18:30 – 19:15 uur
19:15 – 20:00 uur
20:00 – 20:45 uur

Het afzeggen van lessen dient minimaal één dag van te voren te geschieden voor 19.00 uur.

Tijdens de (basis)schoolvakanties en op feestdagen is er géén les.

Het volgen van privé instructie (ook eventueel instructie van buitenaf), behoort tot de mogelijkheden. Dit dient echter wel op de lijst in de hal ingevuld te worden. Privé instructie tijdens dezelfde tijden als de verenigingslessen is niet mogelijk, evenals zaterdag van 10.00 uur - 11.00 uur i.v.m bakcorvee.

Het volgen van privé instructie is altijd voor EIGEN RISICO.

Op dinsdagavond kan er tot uiterlijk 18:00 uur vrij gereden worden in de binnenbak, i.v.m. het opzetten van het springparcours voor de springlessen.

Iedereen die deelneemt aan de springles is verplicht te helpen met het op-of afbouwen van de hindernissen.