Organogram


Dagelijks bestuur:
Voorzitter
Penningmeester
Secretaris
2e Secretaris
:
:
:
:
Fiona de Wit
Heidi v.d. Brand
Rachida Tachi
Linda Arkesteijn

Algemeen bestuur:
Clarissa de Mik
Gerard Vogelezang

Taakverdeling binnen het bestuur en commissies:
Stalmeester
Co÷rdinatie dressuurles
Co÷rdinatie springles
Onderhoudsco÷rdinator
Onderhoud stallen
Onderhoud weilanden
Indeling weilanden
Inkoop hooi/stro
Kantine-en corveerooster
Kantinebeheer
Kantine inkoop
Wedstrijdcoordinator
Contacten naar de leden
Veiligheidscertificaat
Webmaster
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Fiona de Wit
Rachida Tachi
Gerard Vogelezang
Gerard Vogelezang
Team onderhoud
Team onderhoud
Bestuur
Bestuur
Linda Arkesteijn
Fiona de Wit
Fiona de Wit
Clarissa de Mik
Bestuur
Linda Arkesteijn
Linda Arkesteijn

Commissies:
Wedstrijden : Clarissa de Mik
Onderhoud : Bram Hoogendijk, Ronald Arkesteijn, Thilo v.d. Most, Martin van Winden en Gerard Vogelezang
Activiteiten : Danique Vijfvinkel en Clarissa de Mik