Informatie over De Spaland Ruiters
 • Organogram Bestuur
 • Accommodatie
 • Tarieven
 • Corvee
 • Aanvraagformulier
 • Mutatieformulier
 • Geschiedenis van De Spaland Ruiters
 • Instructie verenigingslessen
 • Veiligheidscertificaat


  Sponsers


 • Sponsercontract reclamebord (pdf)


  Adres Gegevens


  De Spaland Ruiters
  Kerkweg 105
  3124 KD Schiedam

  Email: (vragen@spalandruiters.nl)
  Tel.nr. Fiona de Wit: 06-22 05 29 25

 • Organogram


  Dagelijks bestuur:
  Voorzitter
  Penningmeester
  Secretaris
  2e Secretaris
  :
  :
  :
  :
  Fiona de Wit
  Heidi v.d. Brand
  Rachida Tachi
  Linda Arkesteijn

  Algemeen bestuur:
  Patricia Luijendijk
  Clarissa de Mik
  Gerard Vogelezang

  Taakverdeling binnen het bestuur en commissies:
  Stalmeester
  Co÷rdinatie dressuurles
  Co÷rdinatie springles
  Onderhoudsco÷rdinator
  Onderhoud stallen
  Onderhoud weilanden
  Indeling weilanden
  Inkoop hooi/stro
  Kantine-en corveerooster
  Kantinebeheer
  Kantine inkoop
  Wedstrijdcoordinator
  Contacten naar de leden
  Veiligheidscertificaat
  Webmaster
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  :
  Fiona de Wit
  Rachida Tachi
  Gerard Vogelezang
  Gerard Vogelezang
  Team onderhoud
  Team onderhoud
  Bestuur
  Bestuur
  Linda Arkesteijn
  Fiona de Wit/Patricia Luijendijk
  Fiona de Wit/Patricia Luijendijk
  Clarissa de Mik
  Bestuur
  Patricia Luijendijk
  Linda Arkesteijn

  Commissies:
  Wedstrijden : Clarissa de Mik
  Onderhoud : Bram Hoogendijk, Ronald Arkesteijn, Thilo v.d. Most, Martin van Winden en Gerard Vogelezang
  Activiteiten : Danique Vijfvinkel en Clarissa de Mik