Tarieven

Onderstaand de gehanteerde tarieven per 01-01-2019.
De genoemde bedragen in de rechter kolom zijn gebaseerd op jaarbasis.

Inschrijfgeld eenmalig: € 50,00
Lidmaatschap, altijd één lidmaatschap per stal (per maand € 10,00): € 120,00
Ouderlidmaatschap, verplicht bij leden jonger dan 18 jaar (per maand € 10,00): € 120,00
Stalrecht, eenmalig eerste jaar verplicht (per maand € 35,00): € 420,00


Jaarrekening stal (per maand € 176,92)


:


€ 2123,00
Hierbij is inbegrepen:
Instructie gebaseerd op 80 lessen per jaar à 45 minuten
Accommodatiekosten (incl. 1x inenten, 1x mestonderzoek en 1x wormenkuur per jaar)
Stal- en weidegeld (eigen weilanden)
Hooi/Kuil & Stro
Mestafvoer


Optioneel :
Stalling menwagen (per maand € 4,60): € 55,00
Stalling trailer (per maand € 4,60): € 55,00
Extra instructie 1x per week springen (per maand € 22,93): € 275,20
Extra instructie 1x per week dressuur (per maand € 18,35): € 220,00
Extra instructie 2x per week dressuur (per maand € 36,70): € 440,00Naast de vaste jaarlijkse kosten dient men een eenmalig aanvangsbedrag van €420,00 aan stalrecht te voldoen. De mogelijkheid bestaat om dit in maandelijkse termijnen te betalen in het jaar van aanvang.

Lidmaatschappen dienen vooraf voor een heel jaar betaald te worden, te weten voor 28 februari van dat jaar, of via automatische incasso in het jaarbedrag. Lidmaatschappen na deze datum worden ook voor een heel jaar in rekening gebracht. Lidmaatschappen na 1 juli worden voor een half jaar aangeslagen. De jaarbedragen worden in 12 maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso afgeschreven.

Kosten voor krachtvoer, veearts, hoefsmid, tandarts, therapeuten etc. zijn voor eigen rekening.

Rekeningnummer Spalandruiters voor lidmaatschappen, stalgeld, e.d
NL06 RABO 01 25 46 59 55

Rekeningnummer Spalandruiters voor wedstrijden,startgeld
NL32 INGB 00 07 68 03 89

(U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen.
Tekstfouten en prijswijzigingen voorbehouden)