Wedstrijden

Inschrijven via www.mijnknhs.nl 
Let op: Voor inschrijving wedstrijden hebben wij dit jaar een ander rekeningnummer NL58INGB 0000342841 ten name van de Paardensport-vereniging de Spalandruiters o.v.v. datum wedstrijd, naam ruiter en klasse.Voor wedstrijden in 2021 is de inschrijving geopend vanaf 1 februari 2021 en is pas officieel na bevestiging door de wedstrijdsecretaris.
Contactpersoon: Clarissa de Mik

Mailadres: wedstrijden@spalandruiters.nl

Het wedstrijdseizoen 2021 wordt mogelijk gemaakt door onze sponsors.

Spaland Ruiters wedstrijdagenda / competitie 2021 (aangepast i.v.m. Covid-19) 
Zoals elk jaar hebben we bij de Spaland Ruiters te Schiedam wederom een aantal KNHS dressuur wedstrijden.
Voor 2021 zijn dit 7 wedstrijddagen waarvan 6 competitie dagen. 

  • zondag 4 april 2021
  • zondag 2 mei 2021
  • zondag 6 juni 2021
  • zaterdag 26 juni 2021 Teamwedstrijd i.s.m. Rijvereneging 't Einde
  • zondag 4 juli 2021 
  • zondag 1 augustus 2021
  • zaterdag 4 sept. 2021  (FINALE COMPETITIE 2021)

Alle wedstrijden onder voorbehoud van de Covid-19 maatregelen

De Spaland Ruiters dressuurcompetitie 2021. 
Voor deze competitie met op 4 september de finaledag worden veel extra prijzen beschikbaar gesteld door onze sponsors. Om mee te dingen naar de extra prijzen moet je 2 van de 4 voorwedstrijden meedoen en uiteraard ook de finale. Alle wedstrijden inclusief de finale zijn open wedstrijden en komen dus in aanmerking voor de winst- / verliespunten regeling. Voor de finale worden geen uitnodigingen verstuurd, dus zorg dat je op tijd inschrijft (vol = vol). De prijsuitreiking voor de kampioenen zal plaatsvinden aan het einde van de finaledag. Schrijf dus op tijd in, zodat ook jij mee kunt strijden voor mooie extra prijzen. Voor verdere informatie m.b.t. de competitie zie de reglementen.
Veel plezier en veel winstpunten toegewenst,
De Spaland Ruiters.

Reglement Spaland Ruiters Competitie 2021
De Spaland Ruiters Competitie 2021 bestaat uit 6 dressuurwedstrijden. Vijf voorwedstrijden en de finale op 4 september. Alle wedstrijden worden verreden bij Paardensportvereniging en ponyclub De Spaland Ruiters in Schiedam.
1. Voor iedere wedstrijd zal een apart vraagprogramma worden verzonden. De inschrijving sluit steeds 7 dagen voor de wedstrijd. Bij overschrijding van het maximale aantal te plaatsen combinaties zal de inschrijving vervroegd worden gesloten. Niet-geplaatste combinaties zullen tijdig bericht ontvangen en kunnen eventueel op een wachtlijst worden geplaatst.
2. Alle wedstrijden inclusief de finale, met elk twee proeven komen in aanmerking voor winst-/verliespunten. De finalewedstrijd is een open wedstrijd en komt daarmee in aanmerking voor winst-/verliespunten. Deelnemers die mee willen dingen naar de extra prijzen dienen zich zelf in te schrijven voor de wedstrijd van 12 oktober. Er worden geen uitnodigingen voor de finale verstuurd.
3. Na iedere voorwedstrijd wordt per rubriek een ranglijst opgesteld van het behaalde percentage. Op grond van deze ranglijsten worden plaatscijfers toegekend, waarbij geldt: gelijk percentage = gelijk plaatscijfer. De plaatscijfers van beide proeven in een rubriek worden opgeteld tot een maandcijfer, welke meetelt in de plaatsing voor de finale. Een combinatie die in een wedstrijd, om wat voor reden dan ook, maar één proef rijdt krijgt geen maandcijfer.
4. Als een combinatie in de loop van de competitie promoveert, blijven de maandcijfers uit de lagere klasse meetellen, maar dan vermenigvuldigd met een factor 1,5. Het is niet toegestaan, ten behoeven van de finale, in een lagere klasse uit te komen.
5. Voor de ranglijst van de finale tellen per rubriek de combinaties mee, die aan tenminste twee van de vier voorwedstrijden (met elk twee proeven) hebben meegedaan en in totaal de laagste maandcijfers, gerekend over twee wedstrijden, hebben behaald. Bij deelname aan meer dan twee wedstrijden tellen de beste twee wedstrijden. Tijdens de finale zullen van beide proeven een ranglijst opgesteld en plaatscijfers bepaald worden op basis van de percentages van de behaalde punten. De plaatscijfers worden, vermenigvuldigd met een factor 2, opgeteld bij de maandcijfers van de beste twee voorwedstrijden. Dit totaal bepaald de uiteindelijke winnaars. Bij een ex-aequo is het resultaat van de finale doorslaggevend. Is ook dat gelijk, dan beslist het aantal punten voor de eerste proef van de finale wedstrijd, met toepassing van ex-aequo beoordeling.
6. De organisatie kan bij kleine rubrieken besluiten deze in handicap te combineren voor het klassement.
7. De prijsuitreiking van de finalisten zal na de finalewedstrijd worden gehouden. Wanneer een deelnemer niet aanwezig is op de prijsuitreiking, vervalt de prijs naar de organisatie.