Accommodatie

Stallen
Totaal telt onze vereniging 47 stallen, waarvan; 41 paardenstallen en 6 containerstallen.

Hooi- en stro bargen:
Opslag voor hooi, kuil en stro, wat naar behoefte dagelijks gebruikt kan worden.

Voerhokjes
Deze bevinden zich op verschillende locaties en zijn bestemd voor opslag harnachement en krachtvoer.

Kantine
In onze gezellige kantine kunt u op onderstaande openingstijden een hapje en een drankje nuttigen. De kantine geeft uitzicht op zowel de binnen- als de buitenbak.

Openingstijden kantine:
maandag t/m vrijdag: 19:00 – 22:00 uur
zaterdag: 12:00 – 18:00 uur
zondag: 12:00 – 18:00 uur

Binnenbak
Afmeting: 20x40 meter en beschikt over een prima bodem en goede verlichting.

Buitenbak
Afmeting: 20x60 meter en beschikt over een prima bodem en goede verlichting. Tevens is de buitenbak voorzien van een eb- en vloedsysteem, waardoor er ook met slecht weer gereden kan worden.

Longeercirkel
Ideale bak om je paard aan het werk te zetten, is goed omheind en beschikt over een goede bodem.

Paddocks / Losgooibakken
Drie losgooibakken met een zandbodem om je paard in te zetten tijdens het uitmesten of om je paard lekker te laten rollen, rennen etc. of om met je paard te kunnen spelen.

Mestput
In deze put kan de mest uit de stal afgevoerd worden (alléén stro). Voor overige bodembedekkers gelden andere regelingen wat betreft afvoeren.

Overdekte Spuitplaats
Voorzien van (tot nu toe) alleen koud water.