Tarieven

Onderstaand de gehanteerde tarieven per 01-01-2022. De genoemde bedragen in de rechter kolom zijn weergegeven op jaarbasis.

Verplicht Bedrag
Inschrijfgeld eenmalig € 50,=
Lidmaatschap, altijd één lidmaatschap per stal
€ 120,=
Ouderlidmaatschap, verplicht bij leden jonger dan 18 jaar
€ 120,=
(a) Stalrecht, eenmalig eerste jaar verplicht (per maand € 35,00) 
€ 420,=
Jaarrekening stal (per maand € 228,67). 
Hierbij is inbegrepen:
- Instructie gebaseerd op 80 lessen per jaar à 45 minuten
- Accommodatiekosten (incl. 1x inenten, 1x mestonderzoek en 1x wormenkuur per jaar)
- Stal- en weidegeld
- Hooi/Kuil & Stro
- Mestafvoer
€ 2.744,=

(a) Naast de vaste jaarlijkse kosten dient men een eenmalig aanvangsbedrag van € 420,= aan stalrecht te voldoen. De mogelijkheid bestaat om dit in maandelijkse termijnen te betalen in het jaar van aanvang.

Optioneel Bedrag
Stalling menwagen (per maand € 4,60)
€ 55,=
Stalling trailer (per maand € 4,60)
€ 55,=
Extra instructie 1x per week springen (bedrag is afhankelijk van het aantal aanmeldingen)
€ ....,=
Extra instructie 1x per week dressuur (per maand € 18,35)
€ 220,=
Extra instructie 2x per week dressuur (per maand € 36,70)
€ 440,=

Lidmaatschappen dienen vooraf voor een heel jaar betaald te worden, te weten voor 28 februari van dat jaar, of binnen twee maanden na aankomst. Lidmaatschappen na deze datum worden ook voor een heel jaar in rekening gebracht. Lidmaatschappen na 1 juli worden voor een half jaar aangeslagen. De jaarbedragen worden in 12 maandelijkse termijnen door middel van automatische incasso afgeschreven.

Het is ook mogelijk lid te worden van onze vereniging uitsluitend voor de startpas van het KNHS. De kosten voor het lidmaatschap van de Spalandruiters zijn hiervoor 120 euro per jaar.

Kosten voor krachtvoer, veearts, hoefsmid, tandarts, therapeuten etc. zijn voor eigen rekening.

Rekeningnummer Spaland Ruiters voor lidmaatschappen, jaarrekening en startgeld wedstrijden.
NL06 RABO 01 25 46 59 55

(U kunt aan de informatie op deze site geen rechten ontlenen. Tekstfouten en prijswijzigingen voorbehouden)