Geschiedenis

De Spaland Ruiters ontstond eind jaren '60 op de vlakte waar later het Bachplein zou ontstaan. Ieder weekeinde werd aan een bescheiden aantal paarden/pony's liefhebbers les gegeven. De initiatiefnemers waren de heren: van Mil, Broekhoven en Verspeek, deze hebben op 2 juni 1969 ponyclub de Spaland Ruiters opgericht. 

De eerste vergadering van de vereniging was op zaterdag 26 juli 1969. Voorlopig moest de vereniging het zonder vaste plaats stellen. Er werd regelmatig geoefend op een gekraakt landje aan de Zwaluwlaan, maar uiteindelijk werd op de Schiedamseweg een onderkomen gevonden voor de Spaland Ruiters. Veel werk is toen eendrachtig verzet, vooral met hulp van het transportbedrijf 'Huub van Dijk'. Hij heeft veel materiaal ter beschikking gesteld. Er ontstond een buiten manege, waarbij ook een kantine werd gebouwd. 

In 1975 moest het terrein van de Spaland Ruiters op de Schiedamseweg, wegens een gemeente vordering, worden verlaten. Reeds in 1974 was door de sportraad toestemming gegeven om in een boerderij aan de Kerkweg een manege te beginnen. De boerderij stond reeds op de lijst van monumentenzorg, maar verkeerde, door achterstallig onderhoud van de gemeente, in een slechte staat.

Met een beperkte groep mensen is er in de loop van de 35 jaar toch heel wat bereikt. Van een nederig onderkomen aan de Schiedamseweg in de beginfase van onze vereniging, zijn we tot een, in vele opzichten, aantrekkelijke behuizing aan de Kerkweg gekomen. Vaak valt het ons niet meer op, maar we hebben op een uniek gelegen plekje toch best een mooie accommodatie met 2 hooibergen, ruime stallen en een goede binnen en buitenbak, wat dankzij de inzet van velen gerealiseerd kon worden.

Ons streven blijft ook om de kosten voor het beoefenen van de ruitersport bij de Spaland Ruiters zo laag mogelijk te houden door zelfwerkzaamheid en aan te tonen dat de, nog steeds bij velen, heersende gedachte dat de ruitersport alleen voor elite is volkomen onterecht is.